ධන වාසනා සෞභාග්‍ය උදා කරවන 2019 වර්ෂය ඔබේ ලග්නයට කොහොමද?

1172

ලබන්නා වූ 2019 නව වසර ඔබ සැමට සුභ නව වසරක් කියා ප්‍රාර්ථනා කරනව. රටේ දේශපාලන තත්වය වගේම තාන්ශණික කාරන වල දියුණුවක් කාලවකවානුවක් තමයි ඉදිරියට එන්නෙ. 2019 වර්ශයෙදි මාර්තු මාසය පමණ වනවිට අපෙ රටේ ආර්ථිකය ස්ථාවර තත්වයකට පත්වේගෙන යන ස්වභාවයක් තමයි ජ්‍යෝතිශ්‍යානුකූලව පෙන්නුම් කර තිබෙන්නෙ. ඒ වගේම තමයි ආර්ථික වශයෙන් විදේශයන්ගෙන් ආධාර ලැබීම් වගේ දේවල් ලබන අවුරුද්දෙ මැද භාගය වගේ වන විට වර්ධනව වන බව පෙන්නුම් කරනවා වගේම දේශපාලනයෙ මේ තිබෙන කුණාටුසහගත කාලවකවානුව ඉදිරි මාස දෙක තුන ඇතුලත ස්ථාවර බවකට පත්වන බවද පෙන්නුම් කරයි.

Comments

comments