ජනතාව හා වෛද්‍ය පහසුකම්

44

මිනිසුන්ගේ ප්‍රධාන අවශ්‍යතාවලින් මූලිකම දේවල්වලින් එකක් තමයි වෛද්‍ය පහසුකම්. මිනිසාගේ මෙම මූලික අවශ්යතාවය අද ලෝකයේ බොහෝ රටවල්වල ව්යාපාරයක් බවට පත්ව තිබේ. මෙම ව්යාපාරයේ ආදායම ඩොලර් ප්රකෝටි ගාණක්ය මිනිසාගේ ජීවිතය සමග ගනුදෙනු කරන මෙම ව්යාපාරයට වැඩිහරියක් ගොදුරැවන්නේ අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන්ය 😥😥😥

මෙය ලෝකයේ බොහෝ රටවල්වල රජයේ අනුමැතිය ඇතිව සිද්දවෙන මෙම වෛද්‍ය ව්‍යාපාරයෙන් පීඩාවිදින බොහෝ මිනිස්සු සිටිති. මේ තරම් මානව හිමිකම්ගැන කතාකරන මෙම දියුණු ලෝකයේ මිනිසාගේ ප්රධාන අයිතිවාසිකම උල්ලංගනය කරන මෙම ව්යාපාරය ගැන කතා කිරිමට කිසිදු සංවිධානයක් නොමැත

මැදපෙරදි,ඉන්දියාව, බංගලිදේශය වගේම ලෝකයේ බොහෝ රටවල්වල මිනිසුන්ට රජයෙන් ලබාදිය යුතු වෙද්ය පහසුකම මුදලට විකිණෙති. ඉන්දියාව හා බංගලිදේශය වැනි රටවල්වල දුප්පත් මිනිසුන්ගේ කුමන ලෙඩරෝගවල් වැලදුනත් එයට ප්රතිකාරය සදහා යොමුවන්නේ ගමේ ගොඩේ පවතින පැරණි ගම්බද වෛද්ය ක්රමයෙනි.

මෙම වෙද්ය ප්රතිකාරයෙන් වැඩිහරියක් ලෙඩරෝගවල් සොයාගැනීමට නොහැකිව ජීවිතයෙන් සමුදෙන මිනිසුන්ද ඕනෑතරම් සිටිති. මෙයට හේතුව මුදල් නැතිකම හා රජයෙන් ලබාදිය යුතු නොමිලේ වෛද්ය පහසුකම ජනතාවට ලබා නොදැනීමයි.

මෙම රටවල්වල රජයේ ඉස්පිරිතාලවල් නැතිතරම්ය සෑම තැනකම පව්ද්ගලික ඉස්පිරිතාලවල්ය අඩියෙන් අඩියට ෆාමසි කඩවල්ය සමහර මිනිසුන්ට අසනීපයක් හැදුනුවිට ෆාමසි කඩයකට ගිහින් තමන්ට තියෙන අසනීප තත්වය පවසා නිසි පරීක්ෂාවක් නොමැතිව ෆාමසි කඩයකින් මුදලට බෙහෙත්ටික ලබාගැනීමය

ශ්‍රි ලංකාව වූ අපරට ලෝකයේ අනිත්රටවල්වලට සන්සදනය කර බැලීමෙන් ජනතාවට ලැබිය යුතු නොමිලේ වෛද්ය පහසුකම උපරිමයෙන් ලබාදී ඇත අව්රැදු ගණනාවක් පැවතුනු මෙම උතුම් ක්රියාවලිය අද ටිකින් ටික මුදලට විකිණෙන ව්යාපාරයක් බවට හැරෙමින් තිබේද යන්න සැකයක් අද ජනතාවට පැනනැගී ඇත.

හේතුවනම් අද රජයේ රෝහලකට ප්රතිකාරයක් සදහා ගියොතින් ලේ පරීක්ෂාව,වකුගඩු පරික්ෂාව,මුත්රා පරික්ෂාව වැනි සුළු සුළු පරික්ෂාවන් පවා පව්ද්ගලික රෝහල්වලින් කරගෙන පැමිණෙන ලෙස රජයේ වෛද්යවරැවන්ම පවසති එයටත් නිදහසට කරණු පවසන වෛද්යවරැ අප රෝහලේ මෙම පරීක්ෂාවන් සදහා ඇති යන්ත්රයන් ක්රියා විරහිතව පවතින නිසා දැනට මෙම පරික්ෂාවන් මෙතනින් ලබාගැනීමට නොහැකි ලෙසය
එය පමණක්ද නොවේ රජයේ රෝහල්වලින් නොමිලේ ලබාදුන් වෛද්ය මාත්රාවන් බොහෝමයක් ෆාමසි කඩයකින් අරගන්නැයි කියා තුන්ඩු කෑල්ලක් ලියා දේ
මෙය අනාගතයේ බැරෑරැම් ප්රශ්ණයකි

ලංකාවද අනාගතයේ ජනතාවට නොමිලයේ ලැබෙන වෛද්ය පහසුකම නැතිකරමින් මහාපරිමාණයේ වෛද්ය ව්‍යාපාරයන් නිර්මාණය කිරීමට දැනට පටන් සකසන අඩිතාලමක් නොවේද? 🤔🤔🤔 තීරණය ඔබේ අතේ

මොහොමඩ් අක්‍රම්

Comments

comments